top of page

Voorstelling

  • Facebook

-   Belgische antropologe (geboren in 1949)

-   geeft voordrachten en vormingen op het gebied van conflict transformatie en geweldloze                         conflicthantering, verzorgt ook bemiddelingen

-   auteur van verscheidene boeken en heel wat artikels, die vertaald zijn in verschillende talen

-   medeoprichtster en voorzitster van De Vuurbloem vzw (Centrum voor Geweldloosheid in Omgang       en Conflicthantering) in Brugge (België)

-   geeft haar voordrachten en vormingen in België als medewerkster van De Vuurbloem

-   gastdocent in universiteiten in België, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, de VS, Rusland

-   werkt met een grote verscheidenheid van groepen:

  • rond opvoeding (met kinderen, adolescenten, ouders, leerkrachten, opvoeders)

  • op het niveau van volwassenen onder elkaar (relaties in het gezin, collega’s op het werk, met gedetineerden, met politieagenten)

-   werkt ook rond conflicten op het interetnisch niveau, zoals in de Kaukasus, in Kosovo, in Rwanda, in       Oost- Congo, in Senegal

-   werkt regelmatig samen met de Quakers, katholieke organisaties zoals Pax Christi en Caritas, de             OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), de Raad van Europa en de VN

-   moeder van twee zoons en grootmoeder van vier kleinkinderen

-   verbleef  8 jaar in Afrika.

 

 

Modellen en schema's

Pat Patfoort gebruikt originele modellen en schema’s, die zijn gegroeid vanuit het werk dat ze al een halve eeuw doet, startend met haar eigen kinderen die nu ondertussen zelf volwassen zijn. Enkele belangrijke punten uit deze modellen en schema’s :

 

-   Ze zijn gemakkelijk en concreet te gebruiken bij een grote waaier aan groepen, ook met kinderen.

-   Ze maken op een heel eenvoudige en herkenbare manier duidelijk wat precies geweld is, wat de               oorzaken en mechanismen ervan zijn, en vooral dat er een alternatief voor bestaat, en hoe het                 eruitziet en in praktijk kan omgezet worden.

-   Ze tonen aan hoe het mogelijk is zich op een andere manier te verdedigen dan via de oog-om-oog-       tand-om-tand methode, en ook hoe weinig effectief die laatste methode eigenlijk wel is.

-   Doordat ze de verbanden verduidelijken tussen wat gebeurt op persoonlijk en op maatschappelijk           vlak, kunnen mensen zich minder machteloos gaan voelen tegenover wat gebeurt in de wereld,                 en meer gemotiveerd om veranderingen aan te brengen in eigen houdingen, gedragingen en acties.

-   Ze situeren ook het belang van hoe kinderen worden opgevoed ten opzichte van wat allemaal in de         wereld gebeurt, en herwaarderen aldus al diegenen die in de opvoeding van kinderen werkzaam zijn.         Dit kan ouders, leerkrachten en opvoeders helpen om bepaalde patronen in de opvoeding van                 kinderen te veranderen, om aldus mee te werken aan het verminderen van ‘het geweld in de wereld’.

-   Ze bieden praktische en gemakkelijk te gebruiken sleutels voor het dagelijks leven.

-   Met deze modellen en schema’s wordt geweldloosheid niet verbonden aan één of andere uiting               van geloof of ethisch engagement, maar is open voor iedereen.

Handschrift.jpg
Foto Pat website.JPG
bottom of page