top of page

Groepen

Groepen met dewelke

Pat Patfoort heeft gewerkt:

 • leerkrachten (bijvoorbeeld ter gelegenheid van pedagogische studiedagen) van traditioneel onderwijs, buitengewoon onderwijs, alternatieve scholen (Freinet-, Montessori-, Steiner-scholen);

 • schooldirecties (ter gelegenheid van studiedagen);

 • leerlingen van lagere en middelbare scholen (in het kader van een schoolproject), groepen jongeren, jeugdverenigingen;

 • ouders (in oudercomités, kinderdagverblijven, lokale afdelingen van de Gezinsbond of  van de Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen [KVLV] of van de Katholieke Arbeiders Vrouwen [KAV], Gezinsgroepen, lokale afdelingen van Markant [Netwerk van Ondernemende Vrouwen] of van de vereniging ‘Zit Stil’ [ouders van hyperkinetische kinderen], groepen ouders van kinderen met ADHD, groepen onthaalgezinnen of pleegouders, enz.;

 • gezins- en bejaardenhelpsters/ers, maatschappelijk werkers/sters;

 • personeel van ziekenhuizen, instellingen van bejaarden (o.a. demente), sociaal of mentaal gehandicapten, asielzoekers;

 • vormingswerkers/sters;

 • universiteitsstudenten en –docenten, zoals in de universiteiten van Leuven, Brussel en Gent, de Technische universiteiten van Eindhoven en Zwolle, verscheidene universiteiten in Italië (Firenze, Pisa, Bologna, Cagliari, enz.), verscheidene universiteiten in de VS (Colorado University in Denver, Boulder, Colorado Springs; George Mason University in Washington, University of Berkeley en University of San Francisco in California);

 • studenten hogescholen en normaalscholen, studenten opvoeders (b.v. VLOD-leergang);

 • studenten van vredesuniversiteiten, zoals de Université de Paix (Namur), European Peace University (Schlaining, Oostenrijk), Peace University of San Jose (Costa Rica), International University of Peoples’ Institutions for Peace (IUPIP) (Rovereto, Italië);

 • vredeshuizen en –organisaties, zoals War Resisters International (WRI), Fellowship of Reconciliation (FOR), Rocky Mountain Peace Center (Boulder, Colorado, USA), Resource Center for Nonviolence (Santa Cruz, California, USA), International Peace Service (Moskou, Rusland);

 • gewetensbezwaarden in burgerdienst;

 • actiegroepen, ecologische groepen, Derde Wereld-organisaties, religieuze groepen, culturele organisaties, lokale politici;

 • vrouwencentra en –groepen (zoals Socialistische Vooruitziende Vrouwen [SVV]), homo- en lesbiennegroepen, groepen echtgescheidenen;

 • doktersgroeperingen, ingenieurskamers, horeca-uitbaters (b.v. cafébazen);

 • vakbonden;

 • politiedepartementen, magistraten, justitieel welzijnswerk;

 • ex-druggebruikers, delinquente jongeren, gedetineerden (in het bijzonder lang gestraften, b.v. omwille van doodslag of verkrachting);

 • groepen rebellen (in West-Afrika);

 • internationale seminaries b.v. van jongeren uit conflictgebieden zoals Noord-Ierland, Zuid-Afrika, ex-Yoegoeslavië, ex-Sovjet-Unie, verscheidene Afrikaanse landen;

 • Internationale Vredesbrigades (PBI), Teams van Vredeswerkers (Peace Workers Teams, die werken in conflictgebieden), NGO’s actief in ontwikkelingshulp.

bottom of page